תפילין | ערכות תפילין

המצווה היום יומית של הנחת תפילין היא מצווה שאין להקל בה ראש, לא בדרך בה מניחים את התפילין ולא בתפילין עצמן. הנחת תפילין כהלכה מחייבת קניית תפילין איכותיים, כשרים ושיהיו בעלי עמידות סבירה לתקופה ארוכה ואפילו שנים קדימה. התפילין מורכבים באופן כללי מ 3 מרכיבים יסודיים הלו הם הבתים, הרצועות והקלף.

אצלנו התפילין מיוצרים מתוך שימת דגש על שלושת מרכיבים אלו ובמטרה להעניק לכם תפילין טובות כשרות ומהודרות ככל שניתן. קניית תפילין זאת בחירה חשובה כשאתם מחליטים לקנות תפילין מחיר זה גם משהו שיש לשכלל.

 שימו לב: ניתן לרכוש גם תיק לתפילין בנפרד ללא רכישת תפילין, תיק התפילין שומר באופן מיטבי ומשמשת כתיק תפילין איכותי.